PREVÁDZKA DOMÉNY POZASTAVENÁ

Možné dôvody:
1.Neuhradená služba, kontaktujte na email adrese fakturacie@webdom.sk

2.Prekročenie parametrov objednanej služby ( napríklad diskový priestor,
   prenesene dáta ), kontaktujte na email adrese support@webdom.sk.

Poprípade nás kontaktujte formulárom na našej adrese.